7. Smärta är ett vanligt symtom

Smärta är ett vanligt symptom hos personer med kronisk sjukdom. De med kronisk sjukdom upplever ofta svår smärta, inklusive huvudvärk, ledvärk, muskelsmärta, nervsmärta, ryggsmärta och / eller nacksmärta.

8. Hjärndimma är extremt frustrerande

Hjärndimma är frustrerande eftersom det är ett svårt symptom att beskriva så att andra förstår dess inverkan. Hjärndimma är en kognitiv dysfunktion som är vanlig vid kronisk sjukdom, som kan inkludera problem med att hitta ord, koncentration och minne. De med hjärndimma vet ofta vad de vill säga, men kan inte hitta tankarna eller orden för att kommunicera effektivt.

9. Det finns en större risk för farliga infektioner

Immunsystemet hos personer med kronisk sjukdom kan vara överaktivt och istället för att attackera infektioner slösar immunsystemet tid och energi på att bekämpa kroppens egna organ, leder, nerver och / eller muskler. Många människor med kronisk sjukdom använder mediciner för att undertrycka sitt överaktiva immunsystem och måste därför undvika att vara runt sjuka människor. En mindre förkylning hos en frisk person kan utvecklas till en farlig infektion hos någon med kronisk sjukdom.

10. Vissa livsmedel kan förvärra symtomen

Vissa livsmedel kan förvärra symtomen hos personer med kronisk sjukdom. Vanligast är gluten, mejeri produkter, socker, soja, jäst, alkohol och bearbetade livsmedel. Dessa livsmedel kan utlösa ökad inflammation som kan orsaka en signifik ökning av symtom som kan pågå i timmar eller dagar (ibland veckor). Eftersom så många av dessa triggar finns i vår kost, är det ofta svårt att fastställa vilka livsmedel som förvärrar symtomen och att hålla sig borta från favoritmat kan vara en utmaning.

11. Känslighet för dofter är vanligt

Vissa dofter inklusive parfym, cologne, rengöringsmedel och rök kan utlösa huvudvärk, hjärndimma, illamående och andra symtom hos personer med kronisk sjukdom. Några av de läkemedel som används för att behandla kroniska sjukdomar är också lågdosversioner av cellgiftsbehandling. Känsligheten liknar den som ses hos de som är gravida eller på cellgiftsbehandling och har en känslighet för dofter.

12. Det kräver mycket arbete för att hantera kronisk sjukdom

De med kronisk sjukdom måste vara väldigt ordningsamma för att se till att de får tillräckligt med vila, undvika utlösande livsmedel, ta mediciner vid rätt tidpunkter och undvika sånt som triggar. Det är förståeligt att de ibland bara vill känna sig ”normal” och äta lite pizza eller stanna uppe sent, även om de vet att de kommer att ”betala för det” senare. Trots att de kämpar med sorg, isolering och ofta försvagande symtom, så är de med kronisk sjukdom (och deras nära) krigare. De kämpar dagligen för att kunna förstå sina kroppar och göra saker som andra tar för givet. De omges ofta av ett samhälle som inte förstår deras utmaningar och därför inte kan ge tillräckligt stöd. Du kan göra en stor skillnad i deras liv genom att lära dig mer om deras symtom och prata med dem med medkänsla och stöd.

Här är original texten om någon skulle vara intresserad av att läsa den.

I’m a Doctor With Chronic Illness. Here Are 12 Things I Wish People Knew.

Share: